Menu
www.ta3.com

Nadácia ta3 Opäť je tu Káčer na bicykli! „Lebo treba.“

Charitatívne podujatie, zamerané na pomoc ľuďom s hendikepom, má dlhoročnú tradíciu. Začalo sa ako výzva a postupne si vybudovalo meno rešpektovaného a spoločensky oceňovaného projektu. Ale - najpodstatnejšie - stalo sa synonymom pomoci.

Teraz je tu 9. ročník - so všetkým, čo ku Káčerovi na bicykli patrí: trojkolesový bicykel, sedem etáp, sedem príbehov ľudí, ktorí potrebujú pomoc - nielen Káčerovu, ale najmä pomoc podporovateľov a priaznivcov Nadácie ta3. Popri verných sponzoroch sú to diváci Televízie ta3, ktorí celé roky dávajú opodstatnenie tomuto charitatívnemu bicyklovaniu.

Počas predchádzajúcich ôsmych ročníkov Káčera na bicykli pomohla Nadácia ta3 veľkému počtu jednotlivcov, mnohým rodinám a organizáciám. V prevažnej miere prispieva na rôzne druhy finančne náročnej liečby, na rehabilitácie, nákup zdravotných pomôcok, či na naplnenie rôznych špecifických potrieb pre zdravotné zariadenia, hospice, strediská krízovej intervencie a podobne.

Transparentnosť poskytnutej pomoci a použitia financií garantuje aj medializácia. Spolupráca s Televíziou ta3 je aj formou verejnej kontroly aktivít Nadácie. Podujatie Káčer na bicykli neprerušila ani pandémia. Nadácia ta3 si v rokoch 2020 a 2021 otestovala svoje možnosti v hraničných situáciách, keď sa epidemiologické opatrenia menili zo dňa na deň. Káčer na bicykli dokázal operatívne reagovať na náročné podmienky a ešte aj úspešne! A preto základnou premisou 9. ročníka je, že sa uskutoční za akýchkoľvek okolností. „Lebo treba“. To je univerzálna Káčerova odpoveď tým, ktorí sa ho pýtajú, prečo to robí, keď on sám potrebuje pomoc...

Podporte nás

Príspevkom na účet

SK07 1100 0000 0029 2712 3400

Pravidelným zasielaním SMS s textom ANO na číslo 832

v hodnote 1 eura mesačne

Zaslaním prázdnej SMS na číslo 832

v hodnote 1 eur

Poukázaním 2% z daní na subjekt Nadácia ta3

Ďakujeme

Hodnota SMS je 1 euro, pričom operátori ani poskytovateľ služby si z tejto sumy nič nenechávajú. Táto suma je tiež oslobodená od dane a celá ide na podporu tých, pre ktorých Peter Káčer bicykluje.

Portrét
Petra Káčera

Mgr. Peter Káčer je správca Nadácie ta3. Športovec s hendikepom a filantrop. Narodil sa v roku 1974 s diagnózou detská mozgová obrna. Lekári tvrdili, že bude ležiaci, nevzdelávateľný a odkázaný na pomoc iných. Vďaka podpore rodičov, svojej nezlomnej vôli a silnej povahe sa zaradil do bežného života, stal sa nielen samostatným človekom, ale aj úspešnou a rešpektovanou osobnosťou. Vyštudoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského. Za svoju prácu v oblasti charity získal viaceré ocenenia. Jeho vášňou je bicyklovanie – na špeciálne upravenom trojkolesovom bicykli ho stretnete...všade.

Je to jeho záľuba, práca aj poznávacie znamenie. Šport mu umožňuje nielen stabilizovať jeho zdravotný stav, ale je aj prostriedkom na šírenie myšlienok charity a pomoci iným. Peter Káčer motivuje ľudí k tomu, aby sa nevzdávali. Aby prekonávali nielen vonkajšie prekážky, ale aj bariéry v sebe. Už niekoľko rokov k tomu inšpiruje celé Slovensko vlastným príkladom na podujatí Nadácie ta3 Káčer na bicykli.

Pomáhame

Peter Káčer absolvuje svoju týždňovú tour v mene tých, ktorým pomáha Nadácia ta3.

Ďakujeme!

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Logo Kaiser

Logo NyNa športové oblečenie

Logo Human Inside

Logo Caroline

Logo Dobré jablká

Logo Združenie miest a obcí

Logo Lučenec

Logo Brezno

Logo Dolný Kubín

Logo Námestovo

Logo Lehota pod Vtáčnikom

Logo Trnava

Logo Piešťany

Logo Lesy SR

Logo Orange Slovensko

Logo O2 Slovakia

Logo Slovak Telekom

Logo 4ka - SWAN Mobile

Logo A-SMS